Thessaloniki Metro Extension

European Investment Bank (EIB) is funding €400m for the metro extension to Kalamaria. Image courtesy of Attiko Metro.  • Thessaloniki metro
  • Thessaloniki metro
  • Thessaloniki metro