Ethiopia-Djibouti Railway Line Modernisation

1
Ethiopia-Djibouti railway line connects landlocked Ethiopia to the port of Djibouti. Image courtesy of Xinhua/Sun Ruibo.