Hangzhou Metro, Zhejiang

Hangzhou Metro is a rapid transit system serving Hangzhou in the Zhejiang province of China. Image Courtesy of Huandy618.